Forberedelse til afgangsprøverne

Retskrivningsprøver, læseprøver og læsehastighedsprøver til 7., 8. og 9. klassetrin. 


Eleverne arbejder individuelt med deres læsning og skrivning:

  • Diktaterne er indlæst.
  • Eleven løser opgaverne i eget tempo på computeren.
  • Eleven afslutter prøven, når han/hun er færdig.
  • Elevens resultater gemmes med henblik på efterbehandling af læreren.
  • Læreren skal ikke bruge tid på at rette besvarelsen.

Læs mere om prøvernes opbygning, og hvordan de fungerer, i lærervejledningen.


Bag om opgaverne med Prøveklar

Med det boglige materiale Prøveklar kommer eleverne bag om opgaverne i afgangsprøverne. Eleven udvikler sin egen strategi som støtte og sikkerhed ved selve afgangsprøven. Det anbefales at bruge bøgerne i undervisningen frem mod afgangsprøverne.

Bog og website kan bruges uafhængigt af hinanden.

 
proveklar_laes_forside
proveklar_stav_forside

Nye træningsopgaver

Webprøverne er udvidet med et træningsmodul, der giver eleverne mulighed for at træne delområder inden for læsning og retskrivning.

Træningsdelen ligger frit tilgængelig på elevens side og kan tilgås uden booking.

 

Videoguide til resultatvisninger

  • Du får nemt overblik over elevernes rigtighedsprocent – både individuelt og klassens gennemsnit.
  • Du får nemt og hurtigt overblik over, hvilke områder klassen har scoret højt eller lavt på, og hvordan eleverne har klaret de forskellige delopgaver i testen. 
  • Du har mulighed for at se, hvordan den enkelte elev har klaret sig sammenlignet med klassens samlede gennemsnit eller over tid.
  • Du har mulighed for at sammenligne klassens gennemsnit og udvikling med andre klasser på skolen, sammenligne elever på tværs af skolens klasser og følge klassens og elevens udvikling gennem flere forskellige test. 
→ Se videovejledningen  

Webprøver til mellemtrinnet

Sammenhæng i undervisningen

Webprøverne til dansk findes også til mellemtrinnet. Med webprøverne skabes der sammenhæng i undervisningen i læsning og retskrivning fra mellemtrinnet til udskolingen. Prøverne har samme opbygning og samme faglige fokuspunkter og sikrer dermed, at eleverne arbejder fokuseret med danskfagets centrale færdighedsområder.


Elevens resultater gemmes automatisk, og du har som lærer adgang til en række evalueringsredskaber, der fx gør det muligt at sammenligne en elevs resultater over tid, se hele klassens niveau i et eller flere delområder eller se klassens samlede resultater. 

Evalueringen gør det muligt for dig at målrette din undervisning mod præcis det, den enkelte elev har behov for.


Gå til webprøverne til mellemtrinnet her.

 
Andre relevante materialer til dansk 7.-9. klasse